Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Se vaikuttaa kielteisesti ihmisiin ja luontoon ympäri maailmaa. Maailman tila heikkenee ja luonnonvarat ehtyvät. Ilmasto saastuu ja lämpenee eivätkä erilaiset haitalliset luonnonilmiöt ole enää vieraita Suomessakaan. Kolme neljäsosaa kasvihuonepäästöistä aiheutuu fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä. Tämän vuoksi tärkeimmät keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus.

Voimme edelleen hillitä ilmastonmuutosta keskittymällä kestävään kehitykseen ja luontoystävälliseen toimintaan. Jokainen meistä voi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja, olkoon ne sitten pieniä tai suurempia. Me pidämme tärkeänä sitä, että myös tulevaisuudessa maapallo on mahdollisimman hyvä paikka asua. Tulevilla sukupolvilla on sama oikeus hyvään elämään kuin meilläkin. Mitä sitten on kestävä kehitys kotihoidon yrityksessä?

Ihmisten auttaminen ja palvelun myyminen ei itsessään aiheuta ympäristölle haittaa. Kotihoidon toiminnassa on kuitenkin asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota. Yksi suurimmista ympäristöhaitoista toiminnassamme syntyy liikenteessä. Pyrimme toiminnassamme siihen, että hoitajien asiakaskäynnit olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Tällöin voimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntää julkista liikennettä ja polkupyöräilyä, mikä vähentää yksityisautoilua. – On kaikkien kannalta etu, että asiakkaat asuvat lähekkäin ja välimatkat taittuvat pyörällä tai julkisella liikenteellä.

Asiakkaamme asuvat isolla alueella ja auton käyttö on osalla asiakaskäynneistä välttämätöntä. Kuitenkin myös haja-asutusalueilla pyrimme siihen, että asiakaskäynnit sijoitetaan järkevästi. Koska auton käyttöä ei voida aina välttää, olemme päätyneet hankkimaan hybridiautoja, jotka toimivat bensiinin sijaan myös sähköllä. Sähkön on katsottu kuormittavan ympäristöä vähemmän kuin fossiiliset polttoaineet.

Toinen suurimmista ympäristöhaitoista toiminnassamme syntyy kertakäyttöisten suojaimien käytöstä. Työ on luonteeltaan sellaista, että hyvä hygienia on kaiken hoidon perusta. Olemme kuitenkin tarkoin miettineet, milloin suojaimia tulee käyttää ja koska voi olla ilman. Esimerkiksi käytämme kertakäyttöisiä käsineitä vain silloin, kun on tarpeen. Monissa tilanteissa käsien pesu saippualla ja käsidesin käyttö riittää. On kuitenkin tilanteita, joissa kertakäyttöisten käsineiden käyttö on suotavaa tai jopa välttämätöntä ja silloin niitä käytetään asianmukaisesti.

Korona-aikana myös kirurgisten maskien käyttö on lisääntynyt. Yhtään asiakaskontaktia ei tapahdu ilman maskia. Koska asiakasryhmämme koostuu pääosin ikääntyneistä ja koronataudin riskiryhmäläisistä, emme voi ottaa riskiä, että tartuttaisimme asiakkaitamme. – Emme ole ottaneet käyttöön kestomaskeja, koska niiden tehoa on tutkimusten mukaan pidetty vähäisempänä kuin kirurgisten maskien. Lisäksi niiden aiheuttamat terveyshaitat saattavat olla suuremmat, sillä hengittäminen ei ole yhtä vaivatonta kestomaskien kuin kirurgisten maskien kanssa. Toivomme, että tähän löytyy pitemmällä aikavälillä jokin muu ratkaisu, mikäli maskien käyttötarve jatkuu.

Ympäristöä suojellaksemme ja omaa toimintaa helpottaaksemme olemme digitalisoineet toimintaamme. Pyrimme siihen, että toiminnassamme käytettäisiin mahdollisimman vähän paperia. Kirjanpito tapahtuu pääosin sähköisesti ja lähetämme laskut mahdollisuuksien mukaan sähköpostiin. Ottaen huomioon asiakasryhmämme, tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia ja asioida sähköisesti. Siksi lähetämme paperilaskuja niille asiakkaille, jotka haluavat laskun paperisena.

Asiakkaidemme toiminta ei varsinaisesti kuulu meille, kun puhutaan ympäristöystävällisyydestä. Vaikka meillä toimistolla kierrätetään jätteet, käytetään sähkövaloa vain tarvittaessa ja kulutetaan vettä kohtuudella, jokainen tekee kotonaan omat valintansa. Uskon kuitenkin, että voimme jonkin verran vaikuttaa siihen, miten ympäristöystävällisesti asiakkaamme toimivat. Energiansäästö on monille ikääntyneille aivan itsestäänselvyys, mutta voimme esimerkiksi antaa tietoa siitä, miten jätteet voi lajitella tai kuinka voi valita lähellä tuotettua ruokaa.

Vielä on paljon kehitettävää ympäristön suojelemiseksi. Yksin emme selätä tätä kriisiä, vaan jokaisen panosta tarvitaan. Jos mietit, mistä voisit aloittaa, aloita siitä, mistä mekin lähdimme liikkeelle: Roskat kuuluu roskikseen, ei luontoon!